Jerry Ricks Blues Festival

O Festivalu

Ja sam zbir svega što se događalo prije mene, svega što sam učinio i što su meni učinili. Ja sam svako ono biće na koje sam imao utjecaj. Ja sam sve što se dogodi...